webetica

WEBetica

WEBetica neix amb el propòsit d'acostar la web i les tecnologies lliures als més desfavorits.