rita "Barcelona", Frederic Marès. Escultura de la Plaça de Catalunya. #Gamificat #Escultura #BBO #PlCat #BCN
Més info: https://www.gamifi.cat/8-3-conjunt-escultoric-i_placa-de-catalunya-historia-duna-agonia/