AfallenCymru Roedd Afallen yn anrhydedd 🙏 ac yn falch iawn ⭐️ o gyflwyno hyfforddiant, mewn partneriaeth â Deep Insight, ar gyfer Arweinwyr Cyhoeddus y Dyfodol Cymru. Fe wnaethom gyflwyno dwy sesiwn hyfforddi 3 diwrnod yn cwmpasu popeth o fanteision timau amrywiol, i agweddau technegol a diwylliannol ar fywyd y Bwrdd, i ddatblygu llwybr i wneud cais am swydd Bwrdd Cyhoeddus. Afallen was honoured and delighted to deliver training, in partnership with Deep Insight Ltd, for Wales' Public Leaders of the Future. We delivered two 3-day training sessions covering everything from the benefits of diverse teams, to technical and cultural aspects of Board life, to developing a pathway to applying for a Public Board position.